BIOFARMA VE AR-GE

Biofarma İlaç, öncelikle insan ve toplum sağlığına verdiği önem ve ilaçda ikinci kalite olamayacağı prensibi ile oluşturmuş olduğu politikasını uzun yıllardan bu yana Türk İlaç Sanayinin öncü firmalarından biri olarak gururla devam ettirmektedir.

Kalite standartlarını ve hedeflerini her geçen gün artıran Biofarma İlaç , Türk Tıbbına ve tedaviye sunacağı yeni ürünler için oluşturduğu Ar-Ge yapılanması ile uzun soluklu ve sağlam Ar-Ge yatırımlarına girmektedir.

biofarma-ilac-arge-merkezi biofarma-ilac-arge-merkezi biofarma-ilac-arge-merkezi

AR-GE MERKEZİ

Ar-Ge Merkezi, ilaç geliştirme çalışmalarını, güçlü ve yüksek teknolojiye sahip Formülasyon ve Analitik laboratuvarları bünyesinde bulunan makine, ekipman ve cihazlarla ulusal ve uluslararası kalite mevzuatlarına uygun olarak yürütmektedir. Geliştirilmesi planlanan yeni ilaçlar güncel tedavi yaklaşımları ve yenilikler dikkate alınarak belirlenmektedir. Yenilenen Ar-Ge yapılanması ile ürün geliştirme süreçleri proje başlangıcından tedaviye sunulana kadar yüksek verimlilikte ve kontrollü bir şekilde yürütülmektedir.

Biofarma ArGe Merkezinin üzerinde çalışmakta olduğu güçlü ve güncel Pipeline ı içinde Merkezi Sinir, kardiyovasküler, genitoüriner ve gastroentestinal sistem preparatları ile analjezik antienflammatuar, antidiabetik, anti-infektif  ve hormonal preparatlar  bulunmaktadır.

Bu kapsam içerisinde Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  güncel GMP ve GLP gereklerine uygun olarak katı, yarı katı ve likid formlarda ürünler geliştirilmektedir.

biofarma-ilac-arge-merkezi biofarma-ilac-arge-merkezi biofarma-ilac-arge-merkezi

Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemin bir sonucu olarak patent başvuruları devam etmekte olup  TÜBİTAK başvurusu yapılan proje sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Ar-Ge Merkezindeki çalışmalar Kimya ve Eczacılık alanlarında Lisans, Lisans üstü ve Doktora seviyesinde eğitim almış uzman bir kadroyla yürütülmektedir.

Ar-Ge Merkezi, Proje geliştirme aşamalarında koordinasyon içinde çalışan aşağıdaki departmanlardan oluşmaktadır.

  • Fikri Haklar Departmanı
  • Formülasyon Geliştirme Departmanı
  • Analitik Geliştirme Departmanı
  • Klinik Araştırmalar Departmanı
  • Ruhsatlandırma Departmanı
  • Farmakovililans, Ürün Güvenliği Departmanı
  • Farmako-ekonomi, Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Departmanı

Biofarma İlaç, Araştırma Geliştirme çalışmalarına verdiği önem ile geliştirdiği ilaçların sadece yurtiçinde değil yurtdışında da tescillenmesi çalışmalarını ürün geliştirme sürecinin önemli bir parçası olan tecrübeli ve uzman bir Ruhsatlandırma kadrosuyla sürdürmektedir.

AR-GE VİZYONUMUZ

Firmamızın sahip olduğu portföy ve Ar-Ge Pipeline' ı ile sadece Türkiye' de değil, küresel ilaç üreticileri arasında yer alması ve ürünlerimizin tüm dünya ülkelerinde kullanıma sunulması için dünya kalite standartlarında, regülasyonlara uygun, yenilikçi ve katma değerli ürün geliştirilmesidir.

AR-GE MİSYONUMUZ

Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak, sağlık sorunu yaşayanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik, etik değerlere ve dünya kalite standartlarına uygun yeni ilaçların geliştirilmesi, üretilmesi ve tedaviye sunulmasıdır.

Biofarma Ar-Ge Merkezi 1 Biofarma Ar-Ge Merkezi 2 Biofarma Ar-Ge Merkezi 3 Biofarma Ar-Ge Merkezi 4

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?