FARMAKOVİJİLANS

BİOFARMA ürünleri ile ilgili yan etki/ advers reaksiyon bildirimleriniz için, doktor veya eczacınıza danışabilir, yetkili sağlık otoritesine başvurabilirsiniz.

Yan etki/ advers reaksiyon bildirimleriniz ile ilgili acil durumlarda 0 216 398 10 63 numaralı telefondan veya farmakovijilans@biofarma.com.tr e-mail adresinden BİOFARMA Farmakovijilans Birimi'ne ulaşabilirsiniz.

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?