İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARI

SEÇME VE YERLEŞTİRME

 • Başarıya giden yolun en büyük anahtarı insandır. Çalışkan, sabırlı, hedeflerinden vazgeçmeyen, yardımlaşan, gelişmeye ve geliştirmeye istekli insanların azmi ve yaratıcılığı gücümüzün kaynağı olacaktır.
 • Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır.
 • İşe alım sürecindeki amacımız, BİOFARMA İLAÇ'ın  başarısına katma değer sağlayacak çalışanların işe alınmasıdır.

İŞE ALIM

Tarafsız ve adil bir işe alım süreci uygulanan BİOFARMA İLAÇ'ta, başvurular öncelikle İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan adaylarla ilgili departman yöneticileri ve  İnsan Kaynakları işe alım görüşmelerini gerçekleştirir. 

İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylarımıza birçok farklı kaynaktan ulaşmaktayız. Adaylarımız Biofarma İlaç’a başvurularını yaptıktan sonra “Yetkinlik” ve “Nitelik” kataloglarımız doğrultusunda yetkin İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Pozisyonun özelliklerine göre İnsan Kaynakları ekibimiz, adayları “yetkinlik bazlı değerlendirme” süreçlerine dahil eder. Bu aşamada mülakatların yanı sıra değerlendirme merkezi, kişilik testi, genel yetenek testi, yabancı dil testleri gerçekleştirilir.

Tüm bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adaylara olumsuz geri dönüşler gerçekleştirilir ve tüm adaylar işe alım süreci sonucu kişiye özel olarak bilgilendirilir.

İşe Alım sürecimizde kullandığımız araçlar:

Yetkinlik Bazlı Mülakatlar: Adaylarımızın geçmiş iş tecrübeleri ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış biçimlerinden yola çıkarak, yetkinliklerini ve pozisyona uygunluklarını saptamayı amaçlamaktayız. Mavi yaka pozisyonlarımız haricindeki tüm pozisyonlarımızda, yetkinlik bazlı mülakat tekniğini uygulamaktayız.

Klasik Mülakatlar: Özellikle mavi yaka pozisyonlarımızda adaylarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için, klasik mülakat tekniği uygulanmaktadır. Gerekli olduğu durumda, mavi yaka görüşmelerinde de yetkinlik bazlı mülakat soruları sorulabilmektedir.

Mesleki Kişilik Envanteri: Adaylarımızın iş ortamında nasıl çalıştıklarını, insanlarla ilişkilerindeki yaklaşımlarını, zor durumlar altındaki reaksiyonlarını ve problemlerle nasıl başa çıktıklarını anlamak için kullandığımız bir envanterdir.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ 

 • BİOFARMA İLAÇ,  çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını artırmayı ve  verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.

Bunun için BİOFARMA İLAÇ'ta ;

 • İŞBAŞI EĞİTİMLERİ
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 • ÇEVRE
 • ERGONOMİ
 • TEKNİK EĞİTİMLER
 • SATIŞ&PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ
 • YETENEK HAVUZU UYGULAMALARI
 • DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARI

hayata geçirilmiştir.

ORYANTASYON

Biofarma  Ailesi üyesi olarak işe başlayan tüm çalışanlarımızın yeni görevine ve çalışma alanına adapte olma süresini en aza indirmek ve kurumsal  sistemleri öğrenmesini sağlamak amacıyla, gerekli hazırlıkları kendisi işe başlamadan önce tamamlarız.

İşe başlayan her bir çalışanımızı oryantasyon süreci ile oryantasyon programına tabi tutarız.

Genel Oryantasyon Programı dışında bölüm içerisinde uygulanan öğrenme araçları, eğitimler, bilgilendirmeler, prosedür ve talimatları kapsayacak şeklinde hazırlanan Oryantasyon Programının ikinci aşaması olarak “Bölüm Oryantasyon Programı” uygularız.

Yeni işe başlayan çalışanlarımız için tanımlanan bu formal sürecin yanında, yeni çalışanlarımıza kurum kültürümüzü informal boyutunu aktaracak ve şirket içinde daha hızlı sosyal ortam yaratılmasını sağlayacak “Kılavuz Arkadaş”larımız yeni işe başlayacak kişiye şirket içerisindeki ilk zamanlarında destek olurlar.

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?