İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Verimliliğimizi artıracak potansiyelde olan çalışanları takımımıza katarız.

En verimli insan gücünü istihdam etmek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlamak, performanslarını artırmak, gelişmelerine imkan tanımak  en temel hedeflerimizdir.

 • Her bir çalışanımızı ayrı bir değer olarak görürüz.

Her bir çalışanımızı işinin lideri olarak görür ve bireysel gelişim olanakları hazırlayarak, potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı bir iş ortamı oluştururuz.

 • Şirket içi ve kurumsal iletişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçiririz.

Çalışanlarımız ile şirketimiz arasında güçlü bir diyalog kurmak üzere, kurum içi iletişim faaliyetlerini düzenler, katkılarını onurlandırarak hep birlikte kutlarız.

 • Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını önceden tespit ederiz.

İhtiyaçlara katkı sağlayacak uygulamaları  geliştiririr ve hayata geçiririz.

İNSANA SAYGI:

Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır. Bu nedenle çalışanlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtmayı hedefliyoruz, onlarla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyor, işyerindeki başarılarının ve mutluluklarının ancak sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna inanıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yaratmaya hedefliyoruz.

TEMEL AMAÇLAR:

 • Hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan insan kaynakları politikaları ve uygulamaları oluşturmak,
 • İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
 • Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere yerleştirmek,
 • İnsanların gösterdikleri iş performansına uygun şekilde yükselmelerini sağlamak,
 • Çalışanları takdir ve motive etmek, onların heyecan ve gurur duydukları bir şirkette görev yapmalarını sağlamak,
 • Çalışanların memnuniyetini, motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırmak,
 • Başarıya hep birlikte ulaşmak.

İnsan Kaynakları Vizyonu

Türkiye ilaç sektöründe tercih edilen en iyi’ler arasında olmak.

Çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını ve motivasyonlarını arttırmak.

En değerli varlığımız olan insan kaynağımızın BİOFARMA İLAÇ'ın kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı amaçlamak.

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?