KALİTE

KALİTE GUVENCE

Tüm kalite ve üretim sistemleri GMP ve EU GMP kılavuzlarına uygun şekilde  yönetilmektedir.

Dokümanlar dahil olmak üzere tüm kalite fonksiyonları için uluslararası sisteme uygun  ELEKTRONİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ kullanılmaktadır.

AVRUPA, ORTADOĞU, RUSYA başta olmak üzere bir çok ülkeye, kalite sistemi çerçevesinde ihracat yapılmaktadır ve  ihracat yapılan  ülkelerin sağlık otoriteleri tarafından yapılan denetimler başarı ile tamamlanmıştır. 

KALİTE KONTROL

1.000 m2 kapalı alan üzerinde kurulu Kalite Kontrol Laboratuvarları’nda son teknolojiye sahip analitik enstrümantal cihazlar ile hammadde, ambalaj, bitmiş ürün ve stabilite numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri ve nitel ve nicel olarak üretim alanlarının kontrolleri cGMP / GLP rehberleri ile yerine getirilmektedir. Ayrıca fason müşteriler için de AMT, AMV, PV, stabilite çalışmaları detaylı ve titizlikle yapılmaktadır. Bu bağlamda yurt dışı projeleri bazında değişik zone’lar için gerekli olan stabilite çalışmaları ilgili stabilite kabinlerinde yürütülmektedir. TEMİZLİK VALİDASYONLARI kapsamında enstrümantal analiz yöntemlerinde kullanılmak üzere HPLC, GC, TOC metotları hassasiyetle geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?