DUOPEZİL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DONEPEZİL HİDROKLORÜR + MEMANTİN HİDROKLORÜR

Alt Terapötik Alan

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

Ticari Form

10 MG 28 FİLM TABLET

Duopezil10mg28ft

DUOPEZİL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DONEPEZİL HİDROKLORÜR + MEMANTİN HİDROKLORÜR

Alt Terapötik Alan

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

Ticari Form

20 MG 28 FİLM TABLET

Duopezil20mg28ft

DESAL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

FUROSEMİD

Alt Terapötik Alan

DİÜRETİKLER

Ticari Form

40 MG 50 FİLM TABLET

DESAL 40 MG 50 FİLM TABLET

DESRİNAL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DESLORATADİN

Alt Terapötik Alan

SİSTEMİK ANTİHİSTAMİNİKLER

Ticari Form

5 MG 20 FİLM TABLET

DESRİNAL 5 MG 20 FİLM TABLET

DESRİNAL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DESLORATADİN

Alt Terapötik Alan

SİSTEMİK ANTİHİSTAMİNİKLER

Ticari Form

ŞURUP

DESRİNAL SURUP

DİCOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DİKLOFENAK DİETİLAMONYUM

Alt Terapötik Alan

TOPİKAL ANTİ ROMATİZMAL VE ANALJEZİKLER

Ticari Form

JEL %1

DİCOL JEL %1

DİAFREE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

REPAGLİNİD

Alt Terapötik Alan

ANTİDİABETİKLER

Ticari Form

0.50 MG 90 TABLET

DİAFREE 0.50 MG 90 TABLET

DİAFREE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

REPAGLİNİD

Alt Terapötik Alan

ANTİDİABETİKLER

Ticari Form

1 MG 90 TABLET

DİAFREE 1 MG 90 TABLET

DİAFREE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

REPAGLİNİD

Alt Terapötik Alan

ANTİDİABETİKLER

Ticari Form

2 MG 90 TABLET

DİAFREE 2 MG 90 TABLET

DİLAPROST

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

FİNASTERİD

Alt Terapötik Alan

SELİM PROSTAT HİPEPLAZİSİ

Ticari Form

5 MG 30 FILMTAB

DİLAPROST 5 MG 30 FILMTAB

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

D

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?