ENFURYL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

NİFUROKSAZİD

Alt Terapötik Alan

DİĞER İNTESTİNAL ANTİİNFEKTİFLER

Ticari Form

200 MG 5ML SÜSPANSİYON

ENFURYL 200 MG 5 ML SUSPANSİYON

EPSİLE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

OKSKARBAZEPIN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

300 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE 300 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

OKSKARBAZEPIN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

600 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE 600 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

OKSKARBAZEPIN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

150 MG 50 FİLM TABLET

 EPSİLE 150 MG 50 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

E

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?