RELAXOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİTALOPRAM

Alt Terapötik Alan

ANTİDEPRESANLAR

Ticari Form

20 MG 28 FİLM TABLET

RELAXOL 20 MG 28 FİLM TABLET

RELAXOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİTALOPRAM

Alt Terapötik Alan

ANTİDEPRESANLAR

Ticari Form

40 MG 28 FİLM TABLET

RELAXOL 40 MG 28 FİLM TABLET

RİCUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

RİSPERİDON

Alt Terapötik Alan

ANTİPSİKOTİKLER

Ticari Form

1 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS 1 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

RİSPERİDON

Alt Terapötik Alan

ANTİPSİKOTİKLER

Ticari Form

2 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS 2 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

RİSPERİDON

Alt Terapötik Alan

ANTİPSİKOTİKLER

Ticari Form

3 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS 3 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

RİSPERİDON

Alt Terapötik Alan

ANTİPSİKOTİKLER

Ticari Form

4 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS 4 MG 20 FİLM TABLET

RİCUS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

RİSPERİDON

Alt Terapötik Alan

ANTİPSİKOTİKLER

Ticari Form

1 MG 1 100 ML ORAL SOLÜSYON

RİCUS 1 MG 1 100 ML ORAL SOLÜSYON

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

R

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?