TEGLİX

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

NATEGLİNİD

Alt Terapötik Alan

ANTİDİABETİKLER

Ticari Form

120 MG 84 FİLM TABLET

TEGLİX 120 MG 84 FİLM TABLET

TİOPRAM

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ESSİTALOPRAM

Alt Terapötik Alan

ANTİDEPRESANLAR

Ticari Form

10 MG 28 FİLM TABLET

TİOPRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

TİOPRAM

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

ESSİTALOPRAM

Alt Terapötik Alan

ANTİDEPRESANLAR

Ticari Form

20 MG 28 FİLM TABLET

TİOPRAM 20 MG 28 FİLM TABLET

TOLDİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOLTERODİN

Alt Terapötik Alan

ÜRİNER İNKONTİNANS

Ticari Form

1 MG 56 FİLM TABLET

TOLDİN  1 MG 56 FİLM TABLET

TOLDİN

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

TOLTERODİN

Alt Terapötik Alan

ÜRİNER İNKONTİNANS

Ticari Form

2 MG 56 FİLM TABLET

TOLDİN  2MG 56 FİLM TABLET

TRODERM

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DİFLUKORTOLON VALERAT & İZOKONAZOL NİTRAT

Alt Terapötik Alan

KOMBİNE TOPİKAL KORTİKOSTEROİDLER

Ticari Form

15 G KREM

TRODERM 15 G KREM

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

T

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?