NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

5 MG 20 TABLET

NİPİDOL 5 MG 20 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

5 MG 30 TABLET

NİPİDOL 5 MG 30 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

10 MG 20 TABLET

NİPİDOL 10 MG 20 TABLET

NİPİDOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

AMLODİPİN

Alt Terapötik Alan

ANTİHİPERTANSİFLER

Ticari Form

10 MG 30 TABLET

NİPİDOL 10MG 30 TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

AMLODİPİN

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?