FAMOSER

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

FAMOTİDİN

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

40 MG 30 FİLM TABLET

FAMOSER 40 MG 30 FİLM TABLET

FAMOSER

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

FAMOTİDİN

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

20 MG 60 FİLM TABLET

FAMOSER 20 MG 60 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

FAMOTİDİN

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?