DESAL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

FUROSEMİD

Alt Terapötik Alan

DİÜRETİKLER

Ticari Form

40 MG 50 FİLM TABLET

DESAL 40 MG 50 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

FUROSEMİD

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?