OSMOLAK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LAKTÜLOZ

Alt Terapötik Alan

KONSTİPASYON İLAÇLARI

Ticari Form

10 G / 15ML 250 ML SOLÜSYON

OSMOLAK 10 G / 15ML  250 ML SOLÜSYON

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LAKTÜLOZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?