LEVİSET

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOSETİRİZİN

Alt Terapötik Alan

SİSTEMİK ANTİHİSTAMİNİKLER

Ticari Form

5 MG 20 FİLM TABLET

LEVİSET 5 MG 20 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LEVOSETİRİZİN

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?