EPSİLE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

OKSKARBAZEPIN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

300 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE 300 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

OKSKARBAZEPIN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

600 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE 600 MG 50 FİLM TABLET

EPSİLE

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

OKSKARBAZEPIN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

150 MG 50 FİLM TABLET

 EPSİLE 150 MG 50 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

OKSKARBAZEPIN

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?