PANREF

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

PANTOPRAZOL

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

40 MG 28 ENTERiK TABLET

PANREF  40 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL

PANREF

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

PANTOPRAZOL

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

40 MG 14 ENTERİK TABLET

PANREF  40 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL

PANREF

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

PANTOPRAZOL

Alt Terapötik Alan

ANTİÜLSERATİFLER

Ticari Form

20 MG 28 ENTERİK TABLET

PANREF 20 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

PANTOPRAZOL

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?