COMBO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİLDENAFİL

Alt Terapötik Alan

EREKTİL DİSFONKSİYON

Ticari Form

100 MG 4 FİLM TABLET

COMBO 100 MG 4 FİLM TABLET

COMBO

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİLDENAFİL

Alt Terapötik Alan

EREKTİL DİSFONKSİYON

Ticari Form

50 MG 4 FİLM TABLET

COMBO 50 MG 4 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

SİLDENAFİL

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?