RELAXOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİTALOPRAM

Alt Terapötik Alan

ANTİDEPRESANLAR

Ticari Form

20 MG 28 FİLM TABLET

RELAXOL 20 MG 28 FİLM TABLET

RELAXOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SİTALOPRAM

Alt Terapötik Alan

ANTİDEPRESANLAR

Ticari Form

40 MG 28 FİLM TABLET

RELAXOL 40 MG 28 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

SİTALOPRAM

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?