SOLİFAS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SOLİFENASİN

Alt Terapötik Alan

ÜRİNER İNKONTİNANS

Ticari Form

5 MG 30 FİLM TABLET

Solifas 5 MG 30 Film Tablet

SOLİFAS

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

SOLİFENASİN

Alt Terapötik Alan

ÜRİNER İNKONTİNANS

Ticari Form

10 MG 30 FİLM TABLET

Solifas 10 MG 30 Film Tablet

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

SOLİFENASİN

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?