DİCOL

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

DİKLOFENAK DİETİLAMONYUM

Alt Terapötik Alan

TOPİKAL ANTİ ROMATİZMAL VE ANALJEZİKLER

Ticari Form

JEL %1

DİCOL JEL %1

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?