GABASET

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

GABAPENTİN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

100 MG 20 KAPSÜL

GABASET 100 MG 20 KAPSÜL

GABASET

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

GABAPENTİN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

300 MG 50 KAPSÜL

GABASET 300 MG 50 KAPSÜL

GABASET

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

GABAPENTİN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

400 MG 50 KAPSÜL

GABASET 400 MG 50 KAPSÜL

GABASET

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

GABAPENTİN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

600 MG 50 FİLM TABLET

GABASET 600 MG 50 FİLM TABLET

GABASET

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

GABAPENTİN

Alt Terapötik Alan

ANTİEPİLEPTİKLER

Ticari Form

800 MG 50 KAPSÜL

GABASET 800 MG 50 KAPSÜL

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?