NEVOTEK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

500 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK 500 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LEVOFLOKSASİN

Alt Terapötik Alan

FLOROKİNOLONLAR

Ticari Form

750 MG 7 FİLM TABLET

NEVOTEK 750 MG 7 FİLM TABLET

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?