ZİZOLİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LİNEZOLİD

Alt Terapötik Alan

DİĞER ANTİBİYOTİKLER

Ticari Form

100 MG / 5ML - 150 ML SÜSPANSİYON

ZİZOLİD 100 MG / 5ML - 150 ML SÜSPANSİYON

ZİZOLİD

ÜRÜN BİLGİSİ

Etkin Madde

LİNEZOLİD

Alt Terapötik Alan

DİĞER ANTİBİYOTİKLER

Ticari Form

600 MG / 300 ML IV İNFÜZYON

ZİZOLİD 600 MG / 300 ML IV İNFÜZYON

TERAPÖTİK KATEGORİLER

ETKİN MADDELER

LÜTFEN SEÇİNİZ

ÜRÜNE GÖRE

ALFABETİK SIRALAMA

LÜTFEN SEÇİNİZ

UYARI!

Bu bölüm sadece "Sağlık Mesleği Çalışanları" içindir.

Sağlık mesleği çalışanı mısınız?